1. Η ομάδα Repsol διαθέτει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων;

Ναι. Η ομάδα Repsol έχει έναν πληρεξούσιο προστασίας δεδομένων ως εγγυητή συμμόρφωσης με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του μέσω της διεύθυνσης email  protecciondedatos@repsol.com .

2. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας;

Κάθε φορά που συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα σας ενημερώνουμε για την εταιρεία του ομίλου Repsol που είναι υπεύθυνη για τη θεραπεία τους, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων αναγνώρισής τους.

Μπορείτε επίσης να βρείτε την πλήρη λίστα των εταιρειών του Ομίλου Repsol, την τοποθεσία τους και τις διάφορες δραστηριότητές τους στη  διεύθυνση www.informeanual.repsol.com .

3. Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και πώς τα λαμβάνουμε;

Για παράδειγμα, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που:

 • μας παρέχετε εθελοντικά,
 • τις πληροφορίες που απορρέουν από την πρόσβαση και τη χρήση της υπηρεσίας ή τη σχέση που διατηρείτε με το Repsol, συμπεριλαμβανομένης της εικόνας στις περιπτώσεις στις οποίες έχετε προηγουμένως ενημερωθεί για τη δυνατότητα λήψης εικόνων,
 • τα δεδομένα που προέρχονται από τις επικοινωνίες που διατηρείτε μαζί μας,
 • τη φωνή σας, σε περίπτωση που, σε όλη τη σχέση που διατηρούμε μαζί σας, επικοινωνείτε μαζί μας για να κάνετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε διαχείριση μέσω τηλεφώνου, μπορούμε να καταγράψουμε τις συνομιλίες τόσο για τον εσωτερικό έλεγχο της ποιότητας της υπηρεσίας όσο και για τη χρήση του ηχογραφήσεις ως αποδεικτικά στοιχεία – σε δίκη και εκτός αυτής, εάν είναι απαραίτητο,
 • την εικόνα σας σε θεραπείες παρακολούθησης βίντεο, διαχείριση απάτης ή όταν πηγαίνετε σε μια εκδήλωση με συγκεκριμένες δημόσιες επιπτώσεις, έχοντας πάντα σας ενημερώσει για τη δυνατότητα λήψης εικόνων της,
 • τις πληροφορίες που μπορούμε να συναγάγουμε νόμιμα από τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε,
 • αυτές που αντιστοιχούν στη δική σας περιήγηση στην περίπτωση Online Services, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP ή των πληροφοριών που προέρχονται από cookie ή παρόμοιες συσκευές (για τις οποίες μπορείτε να λάβετε περισσότερες λεπτομέρειες στην Πολιτική Cookies του ιστότοπού μας),
 • αυτά που αντιστοιχούν στα προφίλ σας στα κοινωνικά δίκτυα,
 • στις πληροφορίες στις οποίες μπορούμε να αποκτήσουμε νόμιμη πρόσβαση που αντιστοιχεί στη φερεγγυότητά σας, διαθέσιμες σε κοινά αρχεία που σχετίζονται με την εκπλήρωση ή τη μη εκπλήρωση νομισματικών υποχρεώσεων, πριν ή κατά τη διάρκεια μιας σύμβασης με εμάς.
 • τις πληροφορίες στις οποίες θα μπορούσαμε να έχουμε νόμιμη πρόσβαση, επειδή είναι πληροφορίες διαθέσιμες σε πηγές προσβάσιμες από το κοινό,
 • πληροφορίες από τρίτα μέρη που μας παρέχετε, με την προηγούμενη συγκατάθεση των Ενδιαφερόμενων Μερών
 • αυτά που παρέχονται από τρίτα μέρη πριν από τη συγκατάθεσή σας ή με νόμιμη βάση

4. Για τι και με ποια νομιμότητα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διαχείριση του αιτήματος πρόσληψής σας με την Repsol

Για ορισμένα συμβόλαια με την Repsol, ίσως χρειαστεί να συμπληρώσετε ένα προηγούμενο αίτημα για σύμβαση. Αυτή είναι η περίπτωση των καρτών που διατίθενται στο εμπόριο από την Repsol, την προμήθεια lpg ή καυσίμου, για παράδειγμα, προκειμένου να επεξεργαστούμε το αίτημα πρόσληψής σας, θα αντιμετωπίσουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε και αυτά που αποκτήθηκαν από τη συμβουλευτική τα κοινά αρχεία που σχετίζονται με τη συμμόρφωση ή την παραβίαση νομισματικών υποχρεώσεων προκειμένου να αναλυθεί η πρόσληψη και να ληφθεί απόφαση σχετικά με το εάν θα συνεχιστεί ή όχι η διαδικασία.

Η εκτέλεση του αιτήματος πρόσληψης, μαζί με το νόμιμο συμφέρον μας στην περίπτωση διαβούλευσης με τα κοινά αρχεία, είναι η νόμιμη βάση που μας επιτρέπει να το επεξεργαστούμε.

Διαχείριση της σχέσης που διατηρείτε μαζί μας (Χρήστης διαδικτυακής υπηρεσίας, σύμβαση ή οποιοδήποτε είδος αστικής ή εμπορικής σχέσης)
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, κυρίως, για τη διαχείριση της σχέσης που διατηρείτε μαζί μας ως πελάτη, χρήστη ή Ενδιαφερόμενο μέρος που συνδέεται με Repsol με οποιονδήποτε τρόπο και εκδώστε τα αντίστοιχα τιμολόγια, κατά περίπτωση, διαχείριση χρεών, καθώς και αντιμετώπιση πιθανών καταγγελιών, αξιώσεων, ερωτήσεων ή προτάσεων που μας στέλνετε. Σε περίπτωση που, καθ ‘όλη τη σχέση που διατηρούμε μαζί σας, μιλάμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου, σας ενημερώνουμε ότι ενδέχεται να καταγράψουμε τις συνομιλίες, τόσο για τον εσωτερικό έλεγχο της ποιότητας της υπηρεσίας, όσο και για τη χρήση των ηχογραφήσεων ως αποδεικτικών στοιχείων – σε δοκιμή και έξω από αυτό. -, στην απαραίτητη περίπτωση.
Η εκτέλεση της ίδιας της σχέσης είναι η νόμιμη βάση που μας επιτρέπει να την επεξεργαστούμε. Από την άλλη πλευρά, το δικό μας νόμιμο συμφέρον μας επιτρέπει να καταγράφουμε τις συνομιλίες για τους αναφερόμενους σκοπούς, προκειμένου να εγγυηθούμε την απόδειξη των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν και, επιπλέον, να βελτιώνουμε καθημερινά την εξυπηρέτηση πελατών που σας παρέχουμε.

Συμβουλευτείτε τα αρχεία που σχετίζονται με την εκπλήρωση ή μη εκπλήρωση νομισματικών υποχρεώσεων
Σε περίπτωση που σκοπεύετε να συνάψετε συμβάσεις με εμάς, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας προκειμένου να αναλύσουμε την οικονομική φερεγγυότητά σας, συμβουλευόμενοι τα κοινά αρχεία που σχετίζονται με την εκπλήρωση ή τη μη εκπλήρωση νομισματικών υποχρεώσεων. Αυτή η διαβούλευση μπορεί να γίνει πριν και κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης.
Με τον ίδιο τρόπο και με την επιφύλαξη των ισχυόντων κανονισμών, το Ενδιαφερόμενο Μέρος ενημερώνεται ότι η μη συμμόρφωση με τις νομισματικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται βάσει των συμβάσεων που διατηρεί με την Repsol μπορεί να προκαλέσει την συμπερίληψη των προσωπικών τους δεδομένων σε κοινό αρχείο που σχετίζεται με τη συμμόρφωση ή μη συμμόρφωση των νομισματικών υποχρεώσεων.
Η νόμιμη βάση αυτής της μεταχείρισης είναι το νόμιμο συμφέρον μας να προσαρμόσουμε τον κίνδυνο πρόσληψης.

Διεξαγωγή στατιστικών μελετών και ικανοποίησης
Θέλουμε να είμαστε σε θέση να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για να βελτιώσουμε τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες μας, και ότι αυτά επανέρχονται προς όφελός σας. Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και δεν μπορούμε να το επιτύχουμε χωρίς τη συμβολή των πελατών μας.
Η νόμιμη βάση αυτής της θεραπείας είναι το νόμιμο συμφέρον μας να εξελίσσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας στις ανάγκες του κοινού.

Συμμόρφωση με λογιστικές, νομικές, φορολογικές και διοικητικές
υποχρεώσεις Η Repsol υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες λογιστικούς, νομικούς, φορολογικούς και διοικητικούς κανονισμούς. Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.
Η νόμιμη βάση που μας επιτρέπει να το κάνουμε αυτό είναι η νομική συμμόρφωση.

Διαχείριση υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών / χρηστών
Στις διάφορες σχέσεις που διατηρούμε μαζί σας, θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας μας, ταχυδρομείο, τηλέφωνο ή / και email, σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε οποιαδήποτε πρόταση, παράπονο ή ερώτημα.
Σε περίπτωση που επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών μας μέσω οποιουδήποτε από τα ενεργοποιημένα κανάλια, τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημά σας. Η εξυπηρέτηση πελατών είναι συγκεντρωτική, για να εγγυηθεί υψηλότερη ποιότητα στην παρεχόμενη υπηρεσία, πράγμα που σημαίνει ότι ενδέχεται να χρειαστεί να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε άλλες εταιρείες του ομίλου Repsol με μοναδικό σκοπό να έχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για να απαντήσουμε στο ερώτημά σας. Η νομική βάση της θεραπείας είναι το νόμιμο ενδιαφέρον μας για τη βελτίωση των υπηρεσιών που σας παρέχουμε καθημερινά.

Δημιουργία “Ο Λογαριασμός σας”
Στην περίπτωση των Διαδικτυακών Υπηρεσιών, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προκειμένου να δημιουργήσουμε και να διαχειριστούμε τα διαπιστευτήρια πρόσβασής σας, τον Λογαριασμό σας, καθώς και να σας παρέχουμε τις Online Υπηρεσίες στις οποίες εγγράφεστε. Να θυμάστε ότι ο λογαριασμός σας είναι μοναδικός για όλες τις διαδικτυακές υπηρεσίες της Repsol, πράγμα που σημαίνει ότι ο κάτοχος αυτής της θεραπείας της Repsol, SA έχει γνώση όλων των διαδικτυακών υπηρεσιών στις οποίες έχετε εγγραφεί.
Μια Ηλεκτρονική Υπηρεσία είναι οποιαδήποτε ηλεκτρονική υπηρεσία διαθέσιμη σε πελάτες και χρήστες της ομάδας Repsol, η οποία απαιτεί πιστοποιήσεις πρόσβασης για τη χρήση της. Μιλάμε για υπηρεσίες προσβάσιμες μέσω ιστοσελίδων, κινητών εφαρμογών ή παρόμοιων που απαιτούν εγγραφή.
Η εκτέλεση του αιτήματός σας για τη δημιουργία του λογαριασμού σας είναι η νόμιμη βάση για αυτήν τη θεραπεία.

Αναλύστε τις συνήθειες περιήγησής σας
Θα αντιμετωπίσουμε τα δεδομένα που προέρχονται από την περιήγησή σας μέσω των διαδικτυακών μας περιβαλλόντων σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στην Πολιτική μας για τα Cookies και προκειμένου να αναλύσουμε την περιήγησή σας, να εξατομικεύσετε την προσφορά σας και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες και το διαδικτυακό μας περιεχόμενο.
Η βάση που μας νομιμοποιεί να κάνουμε αυτή τη θεραπεία είναι η δική σας συγκατάθεση.

Μάθετε περισσότερα για τα προφίλ σας σε κοινωνικά δίκτυα Η
Repsol αντιμετωπίζει τις πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας μέσω του προφίλ σας σε κοινωνικά δίκτυα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Πώς αντιμετωπίζει η Repsol τα προφίλ κοινωνικών μέσων σας;

Οργάνωση και διαχείριση λοταριών, διαγωνισμών, κινήτρων και διαφημιστικών εκδηλώσεων
Σε αυτές τις περιπτώσεις, το Ενδιαφερόμενο Μέρος που θέλει να συμμετάσχει, θα εγγραφεί εθελοντικά συμπληρώνοντας τις φόρμες που έχει η Repsol για το σκοπό αυτό και θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα για να διαχειριστούμε τη συμμετοχή του Ενδιαφερόμενου, την παράδοση του βραβείου, κατά περίπτωση, και τη διαφήμιση που συνδέεται με την αντίστοιχη ενέργεια.
Αυτή η θεραπεία θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν η Repsol έχει τη συγκατάθεση του Ενδιαφερόμενου Μέρους, η οποία εκδηλώνεται από τη συμμετοχή τους στη δράση.

Πραγματοποιήστε διασταυρούμενους ελέγχους δεδομένων με εκείνους που διατίθενται σε άλλες εταιρείες του ομίλου Repsol για σκοπούς εμπορικής εκμετάλλευσης.
Όταν εγγραφείτε για μια υπηρεσία ή / και συμβόλαιο με εμάς, μπορείτε επίσης να συναινείτε σε πρόσθετη επεξεργασία των δεδομένων σας. Μην ανησυχείτε, τότε θα σας προσφέρουμε πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό αυτής της πρόσθετης θεραπείας, ώστε να μπορείτε να λάβετε την απόφασή σας με ενημερωμένο τρόπο.
Αυτοί οι πρόσθετοι σκοποί μας επιτρέπουν να σας γνωρίσουμε καλύτερα και να εμπλουτίσουμε την εμπειρία σας μαζί μας, μέσω μιας εξατομικευμένης σχέσης που προσαρμόζεται καλύτερα στο προφίλ σας και στις ανάγκες σας. Επιδιώκουμε κυρίως να συνδυάσουμε όλες τις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς στις σχέσεις σας με τις διάφορες εταιρείες του ομίλου Repsol. Γι ‘αυτό, και υπό την προϋπόθεση ότι μας εξουσιοδοτείτε, τα προσωπικά σας στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας – όνομα, έγγραφο αναγνώρισης ή / και email – θα κοινοποιηθούν στις εταιρείες του ομίλου Repsol προκειμένου να προσδιοριστεί εάν έχετε σχέση με κάποια από αυτές. Οι υπόλοιπες εταιρείες του ομίλου Repsol θα ενημερώσουν εάν έχουν δεδομένα σχετικά με εσάς ή όχι και, εάν ναι, Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από οποιαδήποτε εταιρεία του ομίλου θα συνδυαστούν έτσι ώστε η εταιρεία που διατηρεί τη σχέση μαζί σας να έχει μια μοναδική άποψη του προφίλ σας στις σχέσεις σας με την ομάδα Repsol. Αυτές οι συνδυασμένες πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν από την Repsol για να βελτιώσουν τη σχέση σας μαζί μας, να πραγματοποιήσουμε τμηματοποιήσεις και προφίλ και να σας στείλουμε πληροφορίες, με ηλεκτρονικά μέσα ή όχι, και προσφορές για προϊόντα και / ή υπηρεσίες που σχετίζονται με ενεργειακές λύσεις, μεταφορές, κινητικότητα, βοήθεια με αυτοκίνητα, ασφάλειες, οικονομικά, αναψυχή, ταξίδια, σπίτι, αθλητισμό, γαστρονομία, προγράμματα πίστης, μέσα και υπηρεσίες πληρωμών ή τηλεπικοινωνίες, προσαρμοσμένα σε εσάς.
Η νόμιμη βάση που μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε αυτήν τη θεραπεία είναι η συγκατάθεσή σας. Εκτός από τις περιπτώσεις που μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, δεν θα ληφθούν αυτοματοποιημένες αποφάσεις βάσει του προφίλ σας.

Να σας
στείλουμε εμπορικές επικοινωνίες Στο πλαίσιο της εμπορικής μεταχείρισης της προηγούμενης ενότητας, σας ενημερώνουμε ήδη για την πιθανότητα να σας στείλουμε εμπορικές επικοινωνίες διαφορετικών προϊόντων και / ή υπηρεσιών σε περίπτωση που μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας.
Παρά τα παραπάνω, ανά πάσα στιγμή ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας στείλουμε εμπορικές ανακοινώσεις σχετικά με προϊόντα και / ή υπηρεσίες της εταιρείας με την οποία έχετε ήδη εμπορική σχέση. Για παράδειγμα, εάν είστε πελάτης φυσικού αερίου της Repsol Butano, SA, ενδέχεται να σας στείλουμε εμπορικές ανακοινώσεις σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες φυσικού αερίου.
Η νόμιμη βάση που μας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε αυτήν τη θεραπεία είναι το νόμιμο συμφέρον μας.

Κοινή χρήση των δεδομένων σας με άλλες εταιρείες του ομίλου Repsol
Θέλουμε η σχέση σας με τον όμιλο Repsol να είναι μοναδική και όσο το δυνατόν πιο πλούσια. Επομένως, και μόνο σε περίπτωση που μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας, θα μεταφέρουμε όλα τα δεδομένα σας στις υπόλοιπες εταιρείες του ομίλου Repsol των οποίων οι λεπτομερείς πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.informeanual.repsol.com, ώστε να μπορούν να πραγματοποιήσουν το ίδιο. θεραπεία που περιλαμβάνεται στην ενότητα 10.
Η νόμιμη βάση που μας επιτρέπει να το κάνουμε είναι η συγκατάθεσή σας. Εάν δεν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας, δεν θα πραγματοποιήσουμε αυτήν τη θεραπεία.

Διαχείριση δεδομένων επαφής στο πλαίσιο συμβατικών σχέσεων ή για την αποστολή μη εμπορικών πληροφοριών και προσκλήσεων σε εκδηλώσεις Η
Repsol μπορεί να επεξεργαστεί δεδομένα επαφών ή εκπροσώπους τρίτων με τους οποίους διατηρούμε συμβατικές σχέσεις, με μοναδικό σκοπό τη διαχείριση της συμβατικής σχέσης.
Η νόμιμη βάση που μας επιτρέπει σε αυτήν την περίπτωση να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας είναι η εκτέλεση της σύμβασης.
Ωστόσο, επιπλέον, η Repsol μπορεί να επεξεργαστεί δεδομένα επαφών δυνητικών πελατών, νομικών οντοτήτων, εκπροσώπων ιδρυμάτων, εκπροσώπων δημόσιων φορέων, δημοσιογράφων, αναλυτών ή επενδυτών που έχουν μεταφέρει εθελοντικά τα δεδομένα τους σε εμάς, προκειμένου να τους στείλουν μη εμπορικές πληροφορίες σχετικά με Repsol και προσκλήσεις σε ομαδικά γεγονότα Repsol.
Η νόμιμη βάση που μας επιτρέπει σε αυτήν την περίπτωση, να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας είναι η συγκατάθεση του Ενδιαφερόμενου που εκδηλώνεται παρέχοντας μας τα στοιχεία επικοινωνίας.

Αποφεύγοντας τις ευθύνες έναντι του Γενικού Υπουργείου Οικονομικών της Κοινωνικής Ασφάλισης και διασφαλίζοντας την ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχεται από τους προμηθευτές μας Η
Repsol μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των προμηθευτών εργαζομένων, που μας παρέχονται είτε από τον προμηθευτή είτε από τον ίδιο τον υπάλληλο του προμηθευτή. Ο σκοπός αυτής της θεραπείας είναι να εγγυηθεί την ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχεται από τον προμηθευτή, να διευκολύνει την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του ομίλου Repsol και να αποφύγει πιθανή ευθύνη έναντι του Γενικού Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης για πιθανές υπεραναλήψεις προμηθευτών, στο πλαίσιο των άρθρων 42 και 43 του καταστατικού των εργαζομένων.
Η νόμιμη βάση που μας επιτρέπει να το κάνουμε αυτό είναι το νόμιμο συμφέρον μας να ελέγξουμε τη σχέση με τους προμηθευτές μας και τις ευθύνες που σχετίζονται με αυτές τις σχέσεις.

Whistleblower channel της Repsol group
Υπάρχει ένα κανάλι επικοινωνίας, το “Repsol Ethics and Compliance Channel”, το οποίο επιτρέπει στους υπαλλήλους της Εταιρείας και σε οποιονδήποτε τρίτο να κάνουν έρευνες ή να αναφέρουν πιθανές παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς και του Μοντέλου Πρόληψης Εγκλήματος, εμπιστευτικά και χωρίς φόβο αντιποίνων. Διαχειρίζεται από μια ανεξάρτητη εταιρεία και είναι διαθέσιμο 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, μέσω τηλεφώνου και μέσω του ιστότοπου  ethicscompliancechannel.repsol.com .
Η συγκατάθεση του Ενδιαφερόμενου μέρους που εκφράζεται μέσω της διατύπωσης ερωτήματος ή επικοινωνίας, μαζί με το νόμιμο συμφέρον της Repsol για τη δίωξη εγκλημάτων που θα μπορούσαν να το επηρεάσουν, είναι η νόμιμη βάση για αυτήν τη μεταχείριση.

Ασφάλεια στις εγκαταστάσεις του ομίλου
Repsol Το Repsol διαθέτει κάμερες παρακολούθησης βίντεο που στοχεύουν στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων του ομίλου Repsol.
Η νόμιμη βάση της θεραπείας είναι το νόμιμο συμφέρον της Repsol να αποφύγει ή, όπου χρειάζεται, να διερευνήσει πιθανά περιστατικά που συμβαίνουν στις εγκαταστάσεις της.

Επισκέψεις και εκδηλώσεις
Η διαχείριση των επισκέψεων που έρχονται στις εγκαταστάσεις μας, ή εκείνων των ατόμων που έχουν προσκληθεί ή εγγραφούν σε μια εκδήλωση που οργανώνεται ή χρηματοδοτείται από την Repsol είναι άλλες θεραπείες που μπορεί να πραγματοποιήσει η Repsol. Σε περίπτωση εκδηλώσεων, η Repsol μπορεί να τραβήξει φωτογραφίες της για να τη διαδώσει δημόσια, για την οποία το Ενδιαφερόμενο Μέρος θα ενημερωθεί, ώστε είτε να αρνηθεί να παραστεί στην εκδήλωση είτε να ασκήσει τα δικαιώματά τους.
Η συγκατάθεση του Ενδιαφερόμενου είναι η νόμιμη βάση που μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας σε αυτήν την περίπτωση.

Διαχείριση απάτης
Τα τελευταία χρόνια, οι προεπιλογές λόγω διαρροών στους Σταθμούς Εξυπηρέτησης αυξήθηκαν στα ύψη, γεγονός που μας ανάγκασε να υιοθετήσουμε μηχανισμούς που μας επιτρέπουν να ξεκινήσουμε την είσπραξη αυτών των χρεών. Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα εγγραφής των διαφυγόντων οχημάτων για την είσπραξη χρεών, την κίνηση νομικών διαδικασιών και προκειμένου να αποφευχθούν νέες μελλοντικές χρεώσεις.
Η νόμιμη βάση της θεραπείας είναι το νόμιμο συμφέρον της Repsol να αποφύγει δόλιες πράξεις στα πρατήρια μας.

Το Training
Repsol οργανώνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες όχι μόνο για τους υπαλλήλους της, αλλά και για τρίτους. Σε περίπτωση που συμμετάσχετε σε μια εκπαιδευτική δραστηριότητα που διοργανώνεται από την Repsol, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για να διαχειριστούμε τη συμμετοχή σας και να αξιολογήσουμε την ικανοποίησή σας με την εκπαίδευση. Η νομική βάση της θεραπείας είναι το νόμιμο συμφέρον μας να προωθήσουμε την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους υπαλλήλους μας ή τη συγκατάθεσή σας, που εκφράζονται μέσω της εγγραφής σας στην αντίστοιχη εκπαίδευση.

Οι υποψήφιοι
Repsol ξεκινούν τακτικά προσφορές εργασίας και διαθέτουν ένα κανάλι όπου λαμβάνει επίσης αυθόρμητες αιτήσεις. Σε περίπτωση που επικοινωνήσετε μαζί μας δείχνοντας ενδιαφέρον για συμμετοχή στο προσωπικό του ομίλου Repsol, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, μαζί με όλα τα έγγραφα που μας στέλνετε, προκειμένου να αξιολογήσουμε το προφίλ σας και να σας εξετάσουμε για πιθανές κενές θέσεις στην ομάδα Repsol. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία σας στην εταιρεία του ομίλου Repsol που κατέχει την κενή θέση. Η νομική βάση της θεραπείας είναι η συγκατάθεσή σας που εκφράζεται μέσω της παρουσίασης της αίτησής σας.

5. Πώς αντιμετωπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Δεσμευόμαστε να χειριζόμαστε τα δεδομένα σας σύμφωνα με τις διατάξεις των εφαρμοστέων κανονισμών και, συγκεκριμένα, να αντιμετωπίζουμε αυτά τα δεδομένα στα οποία έχουμε πρόσβαση εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εγγυηθούμε επαρκές επίπεδο ασφάλειας, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα ανά πάσα στιγμή ., ακεραιότητα, διαθεσιμότητα και μόνιμη ανθεκτικότητα συστημάτων και υπηρεσιών θεραπείας.

6. Σε ποιους παραλήπτες θα κοινοποιηθούν τα δεδομένα σας;

Όταν έχουμε προγραμματίσει να μεταφέρουμε ή να επικοινωνήσουμε, νόμιμα, τα προσωπικά σας δεδομένα, θα σας ενημερώσουμε τη στιγμή της συλλογής του ίδιου για την ταυτότητα ή τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους μπορούμε να τους κοινοποιήσουμε, όπως:

– Τρίτα μέρη στα οποία πρέπει να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας με νομική υποχρέωση, για παράδειγμα, φορολογικές διοικητικές αρχές ή κοινωνική ασφάλιση.

– Τρίτα μέρη με τα οποία πρέπει να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να επιβεβαιώσουμε τη συμμετοχή σας σε μια συγκεκριμένη ομάδα εάν θέλετε να επωφεληθείτε από την προσφορά αυτής της ομάδας.

– Φορείς που επιδοτούν δραστηριότητες κατάρτισης, στο πλαίσιο θεραπείας για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

– Τρίτα μέρη στα οποία πρέπει να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να εκπληρώσουμε τους βασικούς σκοπούς της σχέσης.

– Οι άλλες εταιρείες του ομίλου Repsol, όπου απαιτείται.

– Άλλα τρίτα μέρη, εάν έχετε συναινέσει

– Κοινά αρχεία που σχετίζονται με τη συμμόρφωση ή τη μη συμμόρφωση με νομισματικές υποχρεώσεις σε περίπτωση παραβίασης υποχρέωσης πληρωμής έναντι οποιασδήποτε εταιρείας του ομίλου Repsol

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι διατηρούμε σχέσεις με προμηθευτές που μας παρέχουν ορισμένες υπηρεσίες. Κατά τη διάρκεια του ίδιου, αυτοί οι πάροχοι (οι οποίοι ενδέχεται να είναι ή όχι εταιρείες του επιχειρηματικού μας ομίλου) ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σας, παρόλο που θα τις αντιμετωπίζουν ως Επεξεργαστές Δεδομένων με τις ίδιες εγγυήσεις που εφαρμόζουμε κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας.